vd support

Tjänster & prisplaner

Företagsanpassad VDsupport

Du kan välja  mellan olika tjänster, alla för att ge stöd, och kompetensförstärkning. Flexibilitet och trygghet går hand i hand. Antingen skräddarsyr vi en lösning för dig och ditt företag, eller så väljer du ett av våra erbjudanden med fast, företagsanpassad VDsupport per månad.

Schack
Företagsanpassad VDsupport
 • Bollplank

  Vi har erfarenhet från olika verksamheter och är en bra samtalspartner och rådgivare för VD och företagsledning. Vi arbetar alltid under sträng sekretess med våra uppdragsgivare.

 • Affärsutveckling

  Vi anlitas ofta som stöd när ett företag vill utvecklas. Strategiska planer, organisation och implementering är delar som vi kan underlätta. Vi arbetar även med finansiering genom anskaffande av externt kapital och delägarfinansiering.

 • Organisation

  Vi har specialister på att få medarbetarna i organisationen motiverade, välmående och resultatinriktade. Event med teambuildingövningar och coachingsamtal är i sammanfattning verktygslådan för detta.

 • Avtal

  Vi är specialister på avtal inom affärsjuridik oavsett om det gäller avtal mellan aktiägare, förvärv, avtal mellan arbetsgivare och anställd.

 • Skatterätt

  Skatteplanering och problemlösning avseende skatterättsliga frågor ligger inom vårt verksamhetsfält. Vi biträder även företag i skatteprocesser.

 • Uppstart av bolag/verksamhet

  Vi är behjälpliga vid total uppstart av verksamheter och tar ofta ett övergripande ansvar för att bolagsbildning fungerar och att alla registreringar fullgörs. Vi ser också till att redovisningfunktion kan upprättas på ett kostnadseffektivt och kundanpassat sätt.

 • Företagsöverlåtelser

  Vi kan hantera samtliga moment vid en företagsöverlåtelse, dvs stöd i förhandlingen, skatteplanering och upprättande av avtal. Detta gäller oavsett om du vill sälja ditt företag eller om du vill köpa ett annat företag.

 • Förhandlingar

  Vi är ofta stöd i olika förhandlingar oavsett om det avser företagsförvärv, förhandlingar med leverantörer eller med myndigheter. Ackordsförhandlingar har vi god kompetens inom.

Här finner du våra paketlösningar

Målet när vi skräddarsyr en lösning för dig och ditt företag är att antingen genomföra ett projekt tillsammans med dig när ditt företag står inför särskilda utmaningar. Det kan vara en expansionsplan med biträde i avtalsfrågor och förhandlingar. Det kan också vara att upprätta rutiner och följa upp dem tillsammans med dig oavsett om det gäller organisatoriska, avtalsrelaterade frågor eller frågor som är av mer ekonomisk karaktär.

Vi har erfarenhet av att hitta lösningar som passar för dig och ditt företag och följa upp en plan tillsammans med dig. Oavsett har du möjligheten att få tillgång till en bred kompetens, ofta med en kontaktyta och kanske det bästa av allt med resultatgaranti.

Beroende av uppdraget hittar vi antingen en lösning som bygger på en fast ersättning per månad, alternativt att du blir faktuerad a la carte, dvs för de tjänster du använder.

Vi kan naturligtvis i punktform ange mängder av situationer där vi kan hjälpa dig men det är bättre att du själv tänker vad du behöver hjälp med. I de fall vi inte kan av tidsskäl eller att vi helt enkelt saknar kompetens på området, kommer vi att vara klara och tydliga på det.

Vår modell som innebär att du får tillgång till flera kompetenser och exakt när du har behov av dessa gör att du får en kostnadseffektivitet som är unik både jämfört med att deltidsanställa, projektanställa och/eller att anlita olika konsulter.

Vi hjälper företag från start och vi hjälper att utveckla företag som ska vidare till nästa nivå. Det innebär att vi arbetar med företag som är helt nystartade och företag som omsätter mer än 1.000 MSEK.

Kontakta oss för att få företagsanpassad VDsupport redan idag!

VD Support Go

För växande företag med hög
ambitionsnivå
15.500 kr Månadsvis
 • Rådgivning löpande digitalt & per telefon
 • Fysiskt möte en gång per månad
 • Företagsanpassad plan med veckovis uppföljning
 • Operativ assistans 8 timmar per månad
 • Tillgång till jourtjänst 6 dagar i veckan
 • Full tillgång till arkiv med avtal och blanketter dygnet runt
 • Du har i praktiken kontinuerlig tillgång till någon av våra seniorkonsulter löpande med planering och avstämningar veckovis. En värdefullt komplement till din organisation där du erhåller flera funktioner som omspänner hela vidden av den kompetens som VDsupport.se erbjuder. Tillgång till 8 timmar per månad för upprättande av avtal, uppföljningar eller ekonomisk planering och uppföljning.
Bäst

VD Support medium

En bra lösning för bolag som omsätter
5-10MSEK
8.500 kr Månadsvis
 • Rådgivning löpande digitalt & per telefon
 • Fysiskt möte en gång per månad
 • Företagsanpassad plan med uppföljning
 • Operativ assistans 5 timmar per månad
 • Full tillgång till arkiv med avtal och blanketter dygnet runt
 • Om ditt företag befinner sig på en omsättningnivå på upp till 10 MSEK och har max 10 anställda är det här ett tjänstepaket som innehåller väldig mycket . Det innebär i praktiken att du har tillgång till flera olika funktioner på deltid och att du desstom har ett engagemang från VDsupport.se som kommer att påverka ditt resultat positivt. Varje månad görs en uppföljning med planering för nästkommande och i paketet ingår också 5 timmars operativt arbete inom juridik eller kvalificerade ekonomitjänster. Ett bra sätt att stärka både VD och organisationen genom en kostnadseffektiv multifunktion.
Prisvärt

VD Support mini

En kostnadseffektiv lösning för
nystartade och små företag
2.800 kr Månadsvis
 • Rådgivning löpande digitalt & per telefon
 • Full tillgång till arkiv med avtal och blanketter dygnet runt
 • Som nystartad eller småförtagare är det viktigt att göra så mycket rätt som möjligt. VD.support.se hjälper nystartade företag med allt från registrering av bolaget, val av företagsnamn och alla registeringar för skatt och moms. Du får bokstavligen både guidning och stöd i alla delar som leder fram till företagandet.

  Budget och affärsplan är självklara delar som vi också kan hjälpa dig med. Ett initialt paket på 3 månader ger dig som regel det stöd du behöver. För redovisningen har du möjlighet att komplettera med Ekonomisupport som ger dig ett kostnadseffektivt stöd i allt som avser den löpande redovisningen.

  Det här paketet är särskilt lämpligt för företag som är nystartade eller omsätter mindre än 2 MSEK och max 2 anställda.
Populär

Oavsett hur du väljer har du alltid en flexibel lösning. Våra erbjudanden om fast pris per månad bygger på minimum 3 månaders avtal och 1 månads uppsägningstid. Vi vill anpassa vårt samarbete efter ditt verkliga behov och göra det kostnadseffektivt. Kontakta oss redan idag för att få företagsanpassad VDsupport!

Rulla till toppen