vd support

Trappstegsmodellen

SBS-modellen för planering och uppföljning

Trappstegsmodellen

Trappstegsmodellen är fundamentet i vår support när vi samverkar med företagsledningen för att anpassa och definiera mål som sedan följs upp. Många gånger är just att anpassa delmålen en viktig del för att en verksamhet ska kunna utvecklas.

Trappstegsmodellen

Rätt nivå på trappstegen

När varje delmål har rätt anpassning kan trappan byggas högre

Trappstegsmodellen

Det behövs verktyg för att bygga en trappa

VDsupport har en komplett uppsättning med verktyg för att hjälpa dig med ditt företags "trappa".

Nulägesanalys

Nulägesanalysen är en viktig start  och utgångspunkt för ett samarbete. Tillsammans identifierar vi på vilken nivå verksamheten befinner sig för en gemensam bedömning i vilken riktning och vilka steg som ska tas. Vi väger här samman personella resurser med de finansiella för att skapa en realistisk målbild. Mot bakgrund av de snabba förändringar som äger rum i omvärlden är vi idag vana att tala om långsiktighet redan vid ett 12-månadersperspektiv. Även om vi fortfarande talar om 3-årsplaner är det viktigare idag än tidigare att fokusera på detaljplaner upp till 12 månader. Att ägna längre planer än så alltför mycket tid på detaljplanering är inte effektivt mot den bakgrunden.

 

Målidentifiering

Målen identifieras som strategiska och operationella för att få en struktur som är enkel att följa upp. En prioritering av nödvändiga åtgärder görs och momentet med uppföljning är en viktig del för framgång och här är veckoavstämningar legio för en aktiv plan. Dessa görs som regel per telefon med digital planeringsstöd.

 

Trappstegsmodellen

Målen måste vara synliga

När varje mål är på en synlig distans och tillräckligt nära för träffa rätt ökar sannolikheten med att lyckas.

Modellen är resultatinriktad och därför är målen alltid avstämningsbara. Det finns också en inbyggd flexibilitet som gör att anpassning kan göras för alla typer av verksamheter och oavsett om det rör sig om ett nystartat företag eller ett etablerat företag med många anställda. Små och medelstora företag är målgruppen för metoden.

All ekonomisk planering med budgetering och kalkylering kan med fördel integreras med modellen liksom verksamhetens resultatuppföljning.

Du behöver inte vara ensam

Som VD är det normalt att ibland känna ensamhet i tankar och beslut. VDsupport.se är specialister på att vara bollplank och alltid närvarande när du behöver det.

Kontakta oss om du vill veta mer

tired man
Rulla till toppen