• Bollplank

  Vi har erfarenhet från olika verksamheter och är en bra samtalspartner och rådgivare för VD och företagsledning. Vi arbetar alltid under sträng sekretess med våra uppdragsgivare.

 • Affärsutveckling

  Vi anlitas ofta som stöd när ett företag vill utvecklas. Strategiska planer, organisation och implementering är delar som vi kan underlätta. Vi arbetar även med finansiering genom anskaffande av externt kapital och delägarfinansiering.

 • Organisation

  Vi har specialister på att få medarbetarna i organisationen motiverade, välmående och resultatinriktade. Event med teambuildingövningar och coachingsamtal är i sammanfattning verktygslådan för detta.

 • Avtal

  Vi är specialister på avtal inom affärsjuridik oavsett om det gäller avtal mellan aktiägare, förvärv, avtal mellan arbetsgivare och anställd.

 • Skatterätt

  Skatteplanering och problemlösning avseende skatterättsliga frågor ligger inom vårt verksamhetsfält. Vi biträder även företag i skatteprocesser.

 • Uppstart av bolag/verksamhet

  Vi är behjälpliga vid total uppstart av verksamheter och tar ofta ett övergripande ansvar för att bolagsbildning fungerar och att alla registreringar fullgörs. Vi ser också till att redovisningfunktion kan upprättas på ett kostnadseffektivt och kundanpassat sätt.

 • Företagsöverlåtelser

  Vi kan hantera samtliga moment vid en företagsöverlåtelse, dvs stöd i förhandlingen, skatteplanering och upprättande av avtal. Detta gäller oavsett om du vill sälja ditt företag eller om du vill köpa ett annat företag.

 • Förhandlingar

  Vi är ofta stöd i olika förhandlingar oavsett om det avser företagsförvärv, förhandlingar med leverantörer eller med myndigheter. Ackordsförhandlingar har vi god kompetens inom.

Rulla till toppen